Zaproszenie na wręczenie nagrody im. Jacka Maziarskiego, październik 2017 r.

 

13 października 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich już po raz ósmy zostanie wręczona nagroda imienia wybitnego dziennikarza Jacka Maziarskiego, przyznawana za prace publicystyczno-eseistyczne z zakresu najnowszej historii Polski oraz publicystyki politycznej, wyróżniające się samodzielnością myśli oraz realnym wpływem na rzeczywistość. Charakter nagrody jest odbiciem samej biografii jej patrona  – jego zaangażowania, obiektywizmu i nonkonformizmu. Nie ma innego sposobu na przeciwstawienie się triumfującemu złu jak osobisty przykład. Trzeba własnym zachowaniem świadczyć, że prawdziwych wartości nie da się zatupać, zakrzyczeć ani kupić za srebrniki.

Nie wolno bać się ośmieszenia, samotności, ostracyzmu towarzyskiego – pisał na krótko przed śmiercią Jacek Maziarski
AKADEMIA WSPÓLNOTY – informacja o szkoleniu
Spotkania Skolimowskie

Pomysł spotkań formacyjnych dla młodych ludzi, dla których patriotyzm, wiara, Polska są – wbrew coraz silniej napierającej ówczesnej rzeczywistości – wartościami najważniejszymi, powstał w środowisku związanym z nagrodą imienia Jacka Maziarskiego na początku 2010 roku. Katastrofa smoleńska sprawiła, że sprawy te na jakiś czas zeszły na drugi plan, ale też szybko pokazała, jak bardzo trzeba nam budowania i wzmacniania tych wartości, zwłaszcza w młodym pokoleniu i jak ważna jest każda inicjatywa powiększająca, używając określenia profesora Andrzeja Zybertowicza, archipelag polskości.

Spotkania w Skolimowie stały się drobną cząstką tego archipelagu. Przez pięć lat, od jesieni 2011 roku, na comiesięcznych weekendowych zjazdach kolejne grupy młodzieży słuchały wykładów i uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez najwybitniejsze postaci ze świata nauki, kultury, polityki, gospodarki i mediów. Cykl zajęć dla każdej grupy obejmował najpierw jeden semestr, a później już cały rok akademicki, a także równolegle prowadzone całoroczne seminaria. Naszymi słuchaczami byli studenci i niedawni absolwenci różnych kierunków studiów – od prawa, historii i filologii przez socjologię, sztuki piękne i nauki polityczne po matematykę, medycynę, architekturę i obronność. Przyjeżdżali z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Poznania, Torunia, Wrocławia i Gdyni – w sumie przewinęło się przez Skolimów około stu pięćdziesięciu osób. Przez dwa lata działał też w Krakowie „Galicjas” – filia Akademii Skolimowskiej, którą stworzyli i prowadzili nasi słuchacze z pierwszego roku spotkań.

W trudnych latach 2011-2015 dom w podwarszawskim Skolimowie stał się dla nich wszystkich miejscem szczególnym. „Tu samodzielnie poszukujemy prawdy o Polsce i Polakach – dawniej i dziś” – pisali po pierwszym roku spotkań. „Udało się tu znowu rozbudzić marzenia i nadzieję na lepszą Polskę”, to „intelektualny bastion przed zniewoleniem”.

Po zmianach, jakie zaszły w Polsce w 2015 roku wielu naszych słuchaczy podjęło odpowiedzialną pracę, do której też w jakiś sposób przygotowywali się właśnie tutaj.

Komfortowe warunki skolimowskich spotkań zapewnili nam sponsorzy i przyjaciele, przede wszystkim gospodarze użyczonej nam pięknej siedziby – państwo Maria i Andrzej Sotkowscy; żywił naszych słuchaczy nieoceniony pan Jerzy Wojdak. A wszystko organizowała Rada Programowo-Kuchenna – szybko rosnąca grupa ochotników, którzy układali program, zapraszali i wozili wykładowców, dokumentowali zajęcia, robili zakupy, gotowali – to oni stworzyli w Skolimowie atmosferę tradycyjnego, polskiego domu otwartego dla gości.

 

Nasi wykładowcy

 

Fakty
36 zjazdów
174 spotkania, wykłady seminaria i warsztaty
99 wykładowców
ponad 150 słuchaczy
wspólne kolędowania, spotkania sportowe, marsz w obronie wolności mediów i bal

 

Nasi przyjaciele i sponsorzy
Ks. Jacek Pleskaczyński
Teresa Bochwic
Robert Czarnecki
Izabella Galicka
Maciej Gontar
Stanisław Knaflewski
Jerzy Kowalski
Marek Kotecki

.

Anna i Jacek Krzywańscy
Joanna i Jacek Lejowie
Michał Łupiński
Maria i Andrzej Sotkowscy
Jerzy Wojdak
Jolanta i Tadeusz Żórańscy
Izabella i Witold Żórańscy

 

Rada Programowo-Kuchenna
Małgorzata Bojanowska i Włodzimierz Pomierny, Agnieszka Brzozowska, Agata Ciołek,
Wiktor Ćwiklik, Izabella Galicka, Olga i Wiesław Johannowie, Grażyna i Andrzej Kościelny
Anna i Jacek Krzywańscy, Eliza i Grzegorz Kutermankiewiczowie, Maryna Miklaszewska,
Zbigniew Musiałek, Hanna i Zygmunt Simbierowiczowie, Ewa Strumiłło Jaxa-Chamiec,
Ludwika Szymborska, Bożena i Michał Walewscy, Izabela i Witold Żórańscy, Jolanta i
Tadeusz Żórańscy, Anna Żukowska-Maziarska

Galeria

 

Skolimów, 22-23.03.2013, fot. Piotr GAJEWSKI

Skolimów, olimpiada 24-25.08.2013, fot. Piotr GAJEWSKI

Skolimów, 7.11.2013, fot. Piotr GAJEWSKI

Skolimów, 4-5.01.2014, fot. Piotr GAJEWSKI

Polonez

 
Obrazy Łukaszowców

Spotkanie Bolesława Chrobrego z Ottonem III u grobu św. Wojciecha (1000)

O udziale Polski w Wystawie Światowej, która odbyła się w 1939 roku w Nowym Jorku, wie się u nas niewiele. Nic dziwnego, bo wystawa, otwarta w maju, szybko zeszła na dalszy plan wobec wydarzeń absorbujących w tym czasie Polaków. Okazuje się jednak, że dla nas jej historia jeszcze się nie zakończyła, a to z powodu siedmiu obrazów, które zaprezentowano wtedy w Sali Honorowej polskiego pawilonu. Pisze o tym w wielkim skrócie pan Adam Michalak, uczestnik spotkań w Skolimowie, wnuk jednego z autorów tych dzieł, członka Bractwa Świętego Łukasza, Antoniego Michalaka.

Fundacja Jacka Maziarskiego od dwóch lat stara się upowszechniać wiedzę o obrazach Bractwa; ze specjalną wystawą opowiadającą o nich chcemy w najbliższym czasie dotrzeć do wielu miejsc w kraju i za granicą.

Siedem obrazów Bractwa św. Łukasza

namalowanych na Wystawę Światową w Nowym Jorku

 

Adam Michalak

 

W roku 1939 na Wystawie Światowej w Nowym Jorku Rzeczpospolita miała zaprezentować się jako żywo rozwijające się, silne państwo oparte na nowoczesnym przemyśle, posiadające zarazem długą i chwalebną historię. Zakładano, iż przekaz dotyczący  bogatych dziejów Polski skierowany pod adresem obywateli państwa tak młodego jak USA, powinien być syntetyczny i wyrazisty. Temu zadaniu miała służyć  Sala Honorowa pawilonu polskiego. Jednym z jej  głównych elementów była ekspozycja siedmiu obrazów prezentujących najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski, mające wielkie znaczenie zarówno dla narodu polskiego,  jak i dla dziedzictwa europejskiego. Wybrano następujące tematy:

  1. Bolesław Chrobry witający Ottona III pielgrzymującego do grobu św. Wojciecha. Rok 1000
  2. Chrzest Litwy. Rok 1386
  3. Nadanie przywileju zwanego Jedlneńskim (Neminem captivabimus). Rok 1430
  4. Unia Lubelska. Rok 1569
  5. Konfederacja Warszawska (uchwała o wzajemnej tolerancji wyznań religijnych). Rok 1573
  6. Odsiecz Wiednia. Rok 1683
  7. Konstytucja 3 Maja. Rok 1791

Do stworzenia tych prac wybrano jedną z najlepszych grup artystów II Rzeczypospolitej – Bractwo św. Łukasza. W roku 1938 w Kazimierzu Dolnym,  w ciągu trzech i pół miesiąca (tyle jedynie czasu przeznaczono na wykonanie dzieła) członkowie Bractwa: Bolesław Cybis, Bernard Frydrysiak, Jan Gotard, Aleksander Jędrzejewski, Eliasz Kanarek, Jeremi Kubicki, Antoni Michalak, Stefan Płużański, Janusz Podoski i Jan Zamoyski – pod przewodnictwem prof. Tadeusza Pruszkowskiego – namalowali siedem obrazów. Zastosowali metodę średniowiecznych cechów rzemieślniczych: każdy z członków Bractwa miał określone zadanie przy każdej z prac, zatem każda nich miała jedenastu autorów. Wykonano je temperą na obitych płótnem deskach o formacie 120 x 200 cm.

Obrazy, zakupione przez rząd polski, zostały wysłane na m/s Batory do USA. W 1939 r. zawisły w Sali Honorowej pawilonu polskiego w Nowym Jorku. Niestety, mimo że stanowiły własność rządu RP, nigdy do Polski nie powróciły. Po drugiej wojnie światowej  baron Stefan Kyburg de Ropp, komisarz polskiej wystawy w Nowym Jorku, przejął je jako rekompensatę za niewypłacone mu honorarium, po czym przekazał uczelni Le Moyne College w Syracuse w stanie Nowy Jork. Mimo wielu starań osób prywatnych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury RP obrazy nie wróciły do kraju. Wciąż znajdują się w bibliotece Le Moyne College w Syracuse w Stanach Zjednoczonych.

 

Przyjęcie chrześcijaństwa przez Litwę (1386)

Nadanie przywileju jedlneńskiego (1430)

Unia Lubelska (1569)

Uchwalenie konfederacji warszawskiej o wolności religijnej (1573)

Odsiecz Wiednia (1683)

Konstytucja 3 Maja (1791)