Skład Rady Fundatorów i Zarządu

Zarząd Fundacji Jacka Maziarskiego:

Olga Johann

Barbara Sułek-Kowalska

Anna Żukowska-Maziarska (przewodnicząca)

 

Rada Fundatorów:

dr Izabella Galicka

prof. Zofia Zielińska

prof. Jan Żaryn

Anna Żukowska-Maziarska