Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Fundacja Jacka Maziarskiego prezentuje sprawozdanie finansowe za 2015 rok. Poniżej znajdują się wszystkie pliki do ściągnięcia. Jeżeli po kliknięciu w odpowiedni odnośnik dokument nie otwiera się, proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „zapis element docelowy jako…”.

 

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie