Nagroda im. Jacka Maziarskiego

Nagroda im. Jacka Maziarskiego przyznawana jest od 2010 r. za wybitne osiągnięcia publicystyczno-eseistyczne wyróżniające się suwerennością myślenia i poszerzające naszą wiedzę o rzeczywistości.

Warszawa. 1984. Jacek Maziarski. fot. Erazm Ciołek

Warszawa. 1984. Jacek Maziarski.
fot. Erazm Ciołek

Patron nagrody, Jacek Maziarski, dziennikarz i polityk, sam podejmował ważne sprawy polityki krajowej i światowej, tematy trudne i niepopularne; to co pisał, nie miało nic wspólnego z poprawnością polityczną, a jego analizy były zawsze oryginalne i szły pod prąd utartym schematom. Za nonkonformizm w publicystyce otrzymał nagrodę przyznaną przez Stefana Kisielewskiego. W tym samym duchu starał się kształtować postawy młodych ludzi, zwłaszcza młodzieży dziennikarskiej, z którą stykał się na uczelniach i w redakcjach.

W działalności politycznej od lat stanu wojennego współpracował z Jarosławem Kaczyńskim; obaj mieli podobną wizję przyszłości Polski, razem zakładali partię Porozumienie Centrum, poprzedniczkę Prawa i Sprawiedliwości.

W pół roku po przedwczesnej śmierci Jacka grono Jego przyjaciół postanowiło ufundować nagrodę Jego Imienia za prace publicystyczno-eseistyczne z zakresu najnowszej historii Polski oraz publicystyki politycznej, wyróżniające się samodzielnością w potraktowaniu tematu i poszerzające naszą wiedzę o rzeczywistości, wierne mackiewiczowskiej zasadzie, że jedynie prawda jest ciekawa. Do Kapituły Nagrody zaprosiliśmy wybitnych naukowców i publicystów; wszyscy zaproszeni zgodzili się honorowo pełnić funkcję jurorów.

Skład Kapituły:

  • prof. Jan Żaryn (przewodniczący),
  • dr Izabella Galicka,
  • prof. Zofia Zielińska,
  • Krzysztof Czabański,
  • prof. Krzysztof Dybciak,
  • Krzysztof Kłopotowski
  • Bronisław Wildstein.

 

Laureaci:

Pierwszym laureatem nagrody został w roku 2010 (za rok 2009) Paweł Zyzak.

W 2011 r. (za rok 2010) nominowani do nagrody zostali: Grzegorz Braun, Maria Dłużewska i Joanna Lichocka, Jacek Karnowski i Michał Karnowski, Kataryna, Ewa Stankiewicz i Jan Pospieszalski, Wojciech Wencel, Marcin Wolski oraz zespół historyków IPN: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński i Filip Musiał. Nagrodę przyznano Jackowi Karnowskiemu i Michałowi Karnowskiemu.

W roku 2012 nominowano: Anitę Gargas, Cezarego Gmyza, Pawła Lisickiego, Tomasza Mertę, Ewę Stankiewicz i Tomasza Sakiewicza. Nagrodę przyznano Ewie Stankiewicz.