Dotychczasowi nominowani i laureaci nagrody im. Jacka Maziarskiego

image_pdfimage_print
Sławomir Cenckiewicz odbiera nagrodę z rąk przewodniczącego kapituły - prof. Żaryna. fot. Piotr Gajewski

Sławomir Cenckiewicz odbiera nagrodę z rąk przewodniczącego kapituły – prof. Żaryna. fot. Piotr Gajewski

Przedstawiamy dotychczasowych nominowanych i laureatów nagrody im. Jacka Maziarskiego

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda za rok 2009

Laureat – Paweł Zyzak – za podejmowanie ważnych społecznie i trudnych tematów badawczych i suwerenność myślenia.

Jury: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Izabella Galicka, dr Zofia Zielińska, Krzysztof Czabański, prof. Krzysztof Dybciak, Maciej Iłowiecki, Krzysztof Kłopotowski i Bronisław Wildstein

 

Nagroda za rok 2010

Laureaci: Jacek Karnowski i Michał Karnowski – za tworzenie i redagowanie mediów, walkę o wolność słowa dla dziennikarzy, zagrożoną przez dominujące siły polityczne, za wytrwałe budzenie świadomości obywatelskiej i patriotycznej.

Nominowani:

Wojciech Wencel;

zespół : Filip Musiał, Łukasz Kamiński, Adam Dziurok, Marek Gałęzowski;

Ewa Stankiewicz, Jan Pospieszalski;

Maria Dłużewska, Joanna Lichocka;

Grzegorz Braun;

Marcin Wolski;

Kataryna;

Jacek Karnowski i Michał Karnowski

Jury: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Izabella Galicka, dr Zofia Zielińska, Krzysztof Czabański, prof. Krzysztof Dybciak, Krzysztof Kłopotowski i Bronisław Wildstein

 

Nagroda za rok 2011

Laureatka – Ewa Stankiewicz – za film dokumentalny Krzyż oraz za heroiczną walkę o wolność słowa i budzenie narodowej solidarności w oporze przeciwko kłamstwu smoleńskiemu

Nominowani:

Anita Gargas

Cezary Gmyz

Paweł Lisicki

Tomasz Merta

Tomasz Sakiewicz

Ewa Stankiewicz

Jury: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Izabella Galicka, dr Zofia Zielińska, Krzysztof Czabański, prof. Krzysztof Dybciak, Krzysztof Kłopotowski i Bronisław Wildstein

 

Nagroda za rok 2012

Laureat – Sławomir Cenckiewicz – za niezłomną postawę badacza-rycerza, broniącego prawa czytelników do poznania prawdy o przeszłości narodu polskiego i o jego rzeczywistych bohaterach, za odwagę w podejmowaniu tematów trudnych, za godne przyjmowanie szykan i represji, które nie powinny spadać nigdy na człowieka prawego.

Nominowani:

Krzysztof Feusette

Michał Łuczewski

Piotr Zychowicz

Maryna Miklaszewska

Sławomir Cenckiewicz

Marek Pyza

Tomasz Łabuszewski

Cezary Gmyz

Jury: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Izabella Galicka, dr Zofia Zielińska, Krzysztof Czabański, prof. Krzysztof Dybciak, Krzysztof Kłopotowski i Bronisław Wildstein

 

Nagroda za rok 2013

Laureat – Krzysztof Skowroński – za utworzenie alternatywy do mainstreamowego przekazu medialnego – radia Wnet, stanowiącego dowód, jak bez wsparcia ze strony władzy można wypromować radio docierające do słuchaczy szukających obiektywnej informacji;

za przewodniczenie Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, które próbuje nawiązać do najlepszych wzorców dziennikarstwa, honorować standardy i wspierać oddolne, patriotyczne inicjatywy wpisujące się w politykę pamięci;

za promowanie środowisk, które bez Foksal nie miałyby swojego miejsca.

Nominowani:

Joanna i Jarosław Szarkowie

Krzysztof Skowroński

Tadeusz (Tadek) Polkowski

Marzena Nykiel

Tadeusz Płużański

 

Jury: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Izabella Galicka, dr Zofia Zielińska, Krzysztof Czabański, prof. Krzysztof Dybciak, Krzysztof Kłopotowski

 

Nagroda za rok 2014

Laureat: Tadeusz Płużański – za znaczący wkład w popularyzację prawdziwej, najnowszej historii Polski, za przedstawianie jej bohaterów i piętnowanie zdrajców sprawy polskiej, za kierowanie Fundacją „Łączka”, której zadaniem jest wspieranie szlachetnego upamiętniania naszych bohaterów narodowych, walczących o wolność Ojczyzny po wojnie, zabitych przez komunistycznych oprawców, skrycie pogrzebanych i skazanych na zapomnienie.

Nominowani:

Paweł Bobołowicz

Przemysław Dakowicz

Jan Komasa

Dariusz Maleo-Malejonek

Filip Musiał

Tadeusz Płużański

Maciej Świrski

 

Jury: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, dr Izabella Galicka, dr Zofia Zielińska, Krzysztof Czabański, prof. Krzysztof Dybciak, Krzysztof Kłopotowski

 

Nagroda za rok 2015

Laureat: Przemysław Dakowicz – za twórczość literacką łączącą nowatorstwo form i wyobraźni poetyckiej z odpowiedzialnością za słowo oraz obronę podstawowych wartości polskich i uniwersalnych.

Nominowani:

Przemysław Dakowicz

ks. Adam Parszywka

Maria Przełomiec

Barbara Stanisławczyk

Antoni Trzmiel

 

Jury: prof. Jan Żaryn (przewodniczący), dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, dr Izabella Galicka, dr Zofia Zielińska, Krzysztof Czabański, prof. Krzysztof Dybciak, Witold Gadowski